Afspraak maken

Voor het maken van een afspraak kunt u op werkdagen bellen van 08.30 - 11.00 uur.

Voor een afspraak reserveren wij 10 minuten. Denkt u meer tijd nodig te hebben, wilt u dit dan tegen de assistente zeggen, zodat zij daar rekening mee kan houden? U kunt een afspraak maken bij dokter van Blooijs of bij de huisarts-in-opleiding.

Bij de (dokters)-assistente kunt een afspraak maken als het gaat om:

  • Oren uit laten spuiten
  • Uw bloeddruk laten meten
  • Kleine verwondingen
  • Wratten aan laten stippen met vloeibaar stikstof
  • Glucose en ijzergehalte laten meten
  • Urine controleren op infectie

Als u een afspraak heeft, wilt u zich dan even melden bij de assistente, alvorens in de wachtkamer plaats te nemen. Mocht u uw afspraak willen afbellen, verzoeken wij u dit, indien mogelijk, tenminste 24 uur van tevoren te doen.
Voor korte medische adviezen, laboratorium-uitslagen en dergelijke wordt u ,zo mogelijk, gebeld tussen 12.00 en 14.00 uur.
Meldt u zich voor dit terugbelspreekuur bij de assistente.
Buiten deze tijden zal de assistente uw boodschap aannemen, zodat het spreekuur zo min mogelijk verstoord wordt. We verzoeken u de telefoongesprekken kort en zakelijk te houden zodat onze bereikbaarheid optimaal blijft.