Toestemmingsverklaring Zorgcommunicatie

Toestemming via website:

U kunt eenvoudig toestemming geven voor het uitwisselen van belangrijke gegevens van uw medisch dossier. Hierdoor kan de dokterspost, apotheek of ziekenhuis geautoriseerd worden om uw gegevens in te zien indien dit nodig is. Klik op :

www.ikgeeftoestemming.nl

 

VZVZ Folder

 

VZVZ Toestemmingsformulier

Brief van oktober 2012: 

Geachte mevrouw, mijnheer, 

Vorig jaar april 2011 hebben wij u op de hoogte gebracht van het feit dat we via de computer gegevens met onder andere de huisartsenpost en apotheek zouden gaan uitwisselen. Echter op het zelfde moment besloot de politiek dit een halt toe te roepen.

Nu wordt opnieuw de gegevensuitwisseling opgestart. In het begin zal het vooral de uitwisseling tussen de praktijk, de huisartsenpost en de apotheek betreffen.

Wij vinden het erg belangrijk dat andere hulpverleners inzage hebben in belangrijke gegevens van u. Wat er precies wordt uitgewisseld kunt u lezen in de folder.

We adviseren u de folder goed te lezen.

 

Meer informatie kunt u lezen via internet via de website van de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) : www.vzvz.nl , kies vervolgens voor zorgconsument.
Ook kunt u bellen met VZVZ Informatiepunt voor Zorgcommunicatie: Telefoon: 070 - 317 3456

 

Alleen met uw toestemming kunnen wij uw gegevens uitwisselen.

 

We verzoeken u bijgaand toestemmingsformulier in te vullen,

Elk persoon boven de 16 jaar een eigen formulier; gegevens van kinderen onder de 12 jaar moeten worden ingevuld op formulieren van een van de ouders, 12 tot 16 jaar ingevuld op formulieren van de ouder en ook eigen formulieren. Zie formulier.

en af te geven bij onze apotheekhoudende huisartsenpraktijk, Sluiskolk 2 te Leimuiden OF te mailen naar:

apotheekvanblooijs@ziggo.nl

 

Met dank voor uw medewerking en vriendelijke groet,

Huisartsen, Apothekers en medewerkers