Merkgeneesmiddel of stofnaam?

Sinds jaren is het beleid van de zorgverzekeraars om goedkoper voorschrijven door (huis)-artsen en apothekers te stimuleren. Steeds meer (merk)medicijnen bestaan inmiddels al lang op de markt. Daarom mogen ook andere fabrikanten deze medicijnen produceren. Zij doen dat tegen een lagere prijs. Het voordeel is dan ook dat de totale kosten van geneesmiddelen hierdoor enigszins kunnen dalen. Hierdoor betaalt u weer minder premie dan wanneer dit niet het geval was geweest.
Nu worden wij als huisartsen en apothekers gekort op de betaling van de zorgverzekeraars indien we (dure) merkmedicijnen i.p.v goedkopere stofnamen voorschrijven.
Dit brengt nogal eens discussie met zich mee met name over de vraag of het gaat om "medische noodzaak" van een bepaald (merk)artikel.
Onder medische noodzaak wordt verstaan:

-Meer of minder ernstige bijwerkingen sinds het gebruik van het middel
-Allergie of intolerantie voor hulpstoffen
-Heel soms nog niet vermelde bijwerkingen, echter dit komt alleen bij nieuw op de markt gekomen middelen voor.

Het beleid van de zorgverzekeraar is dat de patient, indien het eerdergenoemde niet het geval is, het (merk)medicijn zelf moet betalen.
Indien de huisarts/apotheker er met de patient op grond van het bovenstaande niet uitkomt heeft de zorgverzekeraar een formulier gemaakt (een verklaring) wat u kunt invullen en opsturen naar de zorgverzekeraar.
Deze beslist uiteindelijk of het (merk)medicijn wel of niet wordt vergoed.