Apotheek

Algemeen
De praktijk is toegerust met een huisapotheek. De openingstijden zijn dezelfde als van de praktijk. Sinds 2008 zijn we een door DEKRA gecertificeerde apotheek, d.w.z. dat we voldoen aan dezelfde norm als een zelfstandige apotheek. Recent (sept.2013) zijn we opnieuw gecertificeerd.

U kunt hier terecht voor al uw huisarts- en specialistenrecepten, zowel medicijnen als ook incontinentiemateriaal. Ook hebben we, afhankelijk van het seizoen, produkten als handverkoop tegen aantrekkelijke prijzen.

(Herhaal)recepten
Nieuwe recepten, die u na bezoek van de huisarts of specialist hebt ontvangen, kunt u bij ons direct indienen. De medicijnen worden, indien op voorraad, na controle aan u meegegeven. Uw nieuwe medicamenten worden afgeleverd met een heldere uitleg op een A4-tje, waarop tevens al uw (oude en nieuwe) medicatie staat afgedrukt.

Herhaalrecepten, indien ingeleverd voor 15.00 uur , kunnen de volgende werkdag na 15.00 uur worden afgehaald, behalve zeer moeilijk te leveren medicamenten. Zelf te bereiden middelen nemen meer tijd in beslag en kunnen meestal 1 of uiterlijk 2 dagen later worden afgehaald. Zo hebben wij de tijd om zorg en aandacht aan uw medicatie te besteden!

Uw recepten kunt u aanleveren:

  • Via deze website
  • Herhaalreceptenlijn (0172) 507976, toets 2 of
  • Telefonisch via de assistente (0172) 507976
  • In de daarvoor bestemde brievenbus aan de praktijk

Baxtermedicatie / weekdoos

  • Indien u moeite heeft/krijgt met het tijdig innemen van de juiste medicijnen, kunt u bij ons informeren naar baxtermedicatie. Hierbij worden de medicijnen bij elkaar verpakt in een zakje voor elk innametijdstip. U raakt zodoende niet in de war en kunt uw medicijnen nauwelijks meer vergeten. U krijgt telkens voor 2 weken uw medicijnen. Deze kunnen opgehaald of bij u worden bezorgd.
  • Een andere manier om uw medicijnen beter uit elkaar te houden is door middel van een zg. weekdoos. Hierin worden wekelijks uw medicijnen in uitgezet door uzelf, familie of een hulpverlener.

Kluisje
Aan de buitenmuur van de praktijkingang hangt een wit kluisje. Hierin worden medicijnen klaargezet indien u niet in de gelegenheid bent de medicijnen binnen openingstijden van de apotheek af te halen. De code en instructie kunt u bij de apothekersassistente krijgen.

Medicijnpaspoort
Wanneer u dit wilt kunt u een overzicht van al uw medicijnen van bij voorbeeld 3 maanden opvragen bij de assistente met daarop vermeld uw gegevens en evt. allergieen en contraindicaties.

Bezorgen
Indien u niet in de mogelijkheid bent om uw medicijnen op te (laten) halen, kunt u een aan ons vragen deze bij u thuis te bezorgen. Hieraan zijn uiteraard geen kosten verbonden.