Praktijkfolder

Praktijkfolder Huisarts Van Blooijs


Huisarts Van Blooijs

Sluiskolk 2
2451 ZL Leimuiden
Telefoon: 0172-507976
Spoed: 0172-507976, toets 1
Fax: 0172-506382
Receptenlijn: 0172-507976, toets 2

Email: apotheekvanblooijs@ziggo.nl:

huisartsvanblooijs.praktijkinfo.nl

E-mail: apotheekvanblooijs@ziggo.nl


Openingstijden

De praktijk en apotheek is geopend op werkdagen van           08.30 uur - 17.00 uur, woensdag van 08.30 - 12.30 uur.

Van 08.00 - 08.30 uur , van 12.00 - 13.00 uur en van 16.30 - 1700 is de praktijk alleen voor spoedgevallen telefonisch bereikbaar op ons algemeen praktijknummer (0172) 507976, toets 1 of op 06-18263656.

Woensdag is de praktijk en apotheek geopend van 08.30 uur - 12.30 uur. Van 12.00 - 12.30 alleen voor spoedgevallen telefonisch bereikbaar op ons algemeen praktijknummer (0172) 507976, toets 1.

Woensdagmiddag wordt de praktijk en apotheek  waargenomen door Huisartspraktijk de Linde, Dokter Stapenseastraat 6 te Leimuiden,  tel.: (0172) 508269.

Afspraak maken

Voor het maken van een afspraak kunt u op werkdagen bellen van 08.30 - 11.00 uur.

Voor een afspraak reserveren wij 10 minuten. Denkt u meer tijd nodig te hebben, wilt u dit dan tegen de assistente zeggen, zodat zij daar rekening mee kan houden? U kunt een afspraak maken bij dokter van Blooijs of bij de huisarts-in-opleiding.

Bij de (dokters)-assistente kunt een afspraak maken als het gaat om:

 • Oren uit laten spuiten
 • Uw bloeddruk laten meten
 • Kleine verwondingen
 • Wratten aan laten stippen met vloeibaar stikstof
 • Glucose en ijzergehalte laten meten
 • Urine controleren op infectie

Als u een afspraak heeft, wilt u zich dan even melden bij de assistente, alvorens in de wachtkamer plaats te nemen. Mocht u uw afspraak willen afbellen, verzoeken wij u dit, indien mogelijk, tenminste 24 uur van tevoren te doen.
Voor korte medische adviezen, laboratorium-uitslagen en dergelijke wordt u ,zo mogelijk, gebeld tussen 12.00 en 14.00 uur.
Meldt u zich voor dit terugbelspreekuur bij de assistente.
Buiten deze tijden zal de assistente uw boodschap aannemen, zodat het spreekuur zo min mogelijk verstoord wordt. We verzoeken u de telefoongesprekken kort en zakelijk te houden zodat onze bereikbaarheid optimaal blijft.

Huisbezoek

Als u om gezondheidsredenen niet naar de praktijk kunt komen, kunt u tussen 8.00 en 12.00 en tussen 14.00 en 17.00 uur via het algemene nummer (0172) 507976 een visite aanvragen. Visites die voor 10 uur worden aangevraagd worden dezelfde dag afgelegd. De assistente zal vragen naar de reden van de visite en u vertellen rond welke tijd de huisarts bij u langs komt. Zo nodig zal de huisarts eerst telefonisch contact met u opnemen.

Indien het gaat om een spoedvisite zal de huisarts het spreekuur onderbreken en alles in het werk stellen u direkt te bezoeken. Belt u dan (0172) 507976, toets 1 of 112 (indien levensbedreigend)

Terugbelspreekuur

U kunt tussen 8.00 en 12.00 uur en tussen 14.00 en 17.00 uur op de reguliere praktijklijn, 0172-507976, de praktijk bellen met de vraag of de dokter u terugbelt. U wordt zo mogelijk tussen 12.00 en 14.00 uur teruggebeld. Door drukte kan het soms later op de dag worden. Geeft u daarom altijd uw (mobiele) telefoonnummer door waar u op bereikbaar bent.

Het terugbelspreekuur is bestemd voor het doorgeven van uitslagen van verricht onderzoek of kleine medische klachten die per telefoon afgehandeld kunnen worden. De assistente zal u vragen wat de reden van uw verzoek is. Zo weet de dokter waar het over gaat en kunnen uw gegevens alvast worden opgezocht. Vaak kan de assistente uw verzoek afhandelen en is uw vraag direct beantwoord. Als u dat wilt, zal de dokter u natuurlijk zelf bellen.

Herhaalrecepten kunt u telefonisch bestellen op ons algemeen tel.nr.: (0172) 507976, toets 2 of op deze website 

Spoedgevallen

Bij verwondingen en andere spoedeisende klachten zoals acute pijn kunt u op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur gebruik maken van de spoedlijn via ons algemeen praktijknummer (0172) 507976, toets 1 of 06-18263656. Wanneer u belt dat u er aan komt, kan de huisarts alvast rekening houden met uw komst. Gebruik dit nummer uitsluitend voor dringende zaken, zodat iedereen die met spoed een dokter nodig heeft snel geholpen kan worden. In de huisartspraktijk is een automatische defibrillator (AED) aanwezig!

Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de huisartsenpost via telefoonnummer 0900-5138039. De huisartsenpost is bestemd voor dringende medische zaken, die niet tot het volgende gewone spreekuur van uw eigen huisarts kunnen wachten. Het is de bedoeling (ook in uw eigen belang) dat u altijd van te voren telefonisch contact opneemt met de huisartsenpost, zodat ze met uw komst rekening houden.

Indien levensbedreigend kunt u altijd 112 bellen.

Avondspreekuur

Sinds april 2011 zijn we voor patiënten, die ingeschreven staan in onze praktijk, gestart met een avondspreekuur.
Dit avondspreekuur is bedoeld als extra service voor diegenen die niet de mogelijkheid hebben om het gebruikelijke spreekuur overdag te bezoeken. Er blijkt een grote behoefte aan dit spreekuur te bestaan.
Het spreekuur komt niet in de plaats van de (acute),spoedeisende problemen. Voor dit laatste moet u zich melden bij de Huisartsenpost te Alphen aan den Rijn.
Het avondspreekuur is in principe ingepland op donderdagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur.
U kunt overdag een afspraak maken bij de assistente voor dit spreekuur.
Voor de goede orde: het spreekuur is alleen op afspraak; het is geen inloopspreekuur.
Er worden geen extra kosten voor u berekend.

Opgelet:

Per 1 april a.s. stopt het avondspreekuur.

 

 

Avond,nacht en weekend

Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de huisartsenpost via telefoonnummer

 0900-5138039.

De huisartsenpost is bestemd voor dringende medische zaken, die niet tot het volgende gewone spreekuur van uw eigen huisarts kunnen wachten.
U kunt in principe niet zonder afspraak langs komen bij de huisartsenpost.

De huisartsenpost is gevestigd in het Rijnland Ziekenhuis, lokatie Alphen aan den Rijn, aan de Meteoorlaan 4.

Inschrijven bij onze praktijk

U kunt zich inschrijven in onze praktijk door middel van een inschrijfformulier.

Wilt u de gegevens op dit formulier invullen, printen en meenemen of opsturen naar onze praktijk? Dan kunnen wij uw gegevens verwerken in uw patiëntendossier.

Nadat u bij ons bent ingeschreven, melden we u aan op de website van ION (een website van alle gevestigde huisartsen in Nederland). De huisarts waar u voordien was ingeschreven krijgt dan automatisch bericht met het verzoek om uw medisch dossier naar ons op te sturen.

Voor meer informatie hierover , zie de Folder ION

Apotheek

Algemeen
De praktijk is toegerust met een huisapotheek. De openingstijden zijn dezelfde als van de praktijk. Sinds 2008 zijn we een door DEKRA gecertificeerde apotheek, d.w.z. dat we voldoen aan dezelfde norm als een zelfstandige apotheek. Recent (sept.2013) zijn we opnieuw gecertificeerd.

U kunt hier terecht voor al uw huisarts- en specialistenrecepten, zowel medicijnen als ook incontinentiemateriaal. Ook hebben we, afhankelijk van het seizoen, produkten als handverkoop tegen aantrekkelijke prijzen.

(Herhaal)recepten
Nieuwe recepten, die u na bezoek van de huisarts of specialist hebt ontvangen, kunt u bij ons direct indienen. De medicijnen worden, indien op voorraad, na controle aan u meegegeven. Uw nieuwe medicamenten worden afgeleverd met een heldere uitleg op een A4-tje, waarop tevens al uw (oude en nieuwe) medicatie staat afgedrukt.

Herhaalrecepten, indien ingeleverd voor 15.00 uur , kunnen de volgende werkdag na 15.00 uur worden afgehaald, behalve zeer moeilijk te leveren medicamenten. Zelf te bereiden middelen nemen meer tijd in beslag en kunnen meestal 1 of uiterlijk 2 dagen later worden afgehaald. Zo hebben wij de tijd om zorg en aandacht aan uw medicatie te besteden!

Uw recepten kunt u aanleveren:

 • Via deze website
 • Herhaalreceptenlijn (0172) 507976, toets 2 of
 • Telefonisch via de assistente (0172) 507976
 • In de daarvoor bestemde brievenbus aan de praktijk

Baxtermedicatie / weekdoos

 • Indien u moeite heeft/krijgt met het tijdig innemen van de juiste medicijnen, kunt u bij ons informeren naar baxtermedicatie. Hierbij worden de medicijnen bij elkaar verpakt in een zakje voor elk innametijdstip. U raakt zodoende niet in de war en kunt uw medicijnen nauwelijks meer vergeten. U krijgt telkens voor 2 weken uw medicijnen. Deze kunnen opgehaald of bij u worden bezorgd.
 • Een andere manier om uw medicijnen beter uit elkaar te houden is door middel van een zg. weekdoos. Hierin worden wekelijks uw medicijnen in uitgezet door uzelf, familie of een hulpverlener.

Kluisje
Aan de buitenmuur van de praktijkingang hangt een wit kluisje. Hierin worden medicijnen klaargezet indien u niet in de gelegenheid bent de medicijnen binnen openingstijden van de apotheek af te halen. De code en instructie kunt u bij de apothekersassistente krijgen.

Medicijnpaspoort
Wanneer u dit wilt kunt u een overzicht van al uw medicijnen van bij voorbeeld 3 maanden opvragen bij de assistente met daarop vermeld uw gegevens en evt. allergieen en contraindicaties.

Bezorgen
Indien u niet in de mogelijkheid bent om uw medicijnen op te (laten) halen, kunt u een aan ons vragen deze bij u thuis te bezorgen. Hieraan zijn uiteraard geen kosten verbonden.

Weekdoseringen in zakjes

Dit noemen we ook wel "Baxter"'medicijnen. U vind door op dit woord: baxtermedicijnen te klikken

alle informatie over deze manier van medicijn verstrekking door onze apotheek

Vakanties

In geval van vakantieperioden is de dienstdoende huisartsenpraktijk:

Huisartsenpraktijk "de Linde"
Dr Stapenseastraat 6 te Leimuiden
Tel.: 0172-508269

Denkt u eraan om uw medicijnen op tijd te herhalen? Dit is ook mogelijk via onze herhaalreceptenlijn: (0172)507976, toets 2 en via deze website. Indien u via deze website herhaalrecepten wilt bestellen, dient u zich eerst aan te melden (zie onder "herhaalrecepten").

Op werkdagen van 17.00 - 08.00 uur en in de weekenden kunt u terecht op de dokterspost in Alphen aan den Rijn, Meteoorlaan 4, 2402 WC. Tel.: 0900-5138039

Zie voor komende vakantie onder het kopje "Nieuws".

Klachtenregeling

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.

Via dit klachtenformulier kunt u uw klacht duidelijk maken. U kunt dit formulier invullen en bij ons inleveren. We hopen vervolgens zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, te reageren.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u vinden op www.skge.nl.